Вам був надiсланий лист з новим паролем Дякуємо за реєстрацiю. Ваш запит буде розглянуто у найближчий час.
20 Липня 2024

Олександр Калюжний

Ситуація у сегменті українських публічних аграрних компаній покращилася за 2017 рік вперше з початку кризи 2014 року, пов’язаної з анексією Кримського півострова Росією та початком воєнних дій на Сході.

Українські аграрні компанії, у тому числі і публічні, втратили свої активи у 2014 році. З аналізу їх фінансової звітності видно, що для більшості публічних компаній, чиї акції котируються на світових біржах, 2015 рік виявився навіть складнішим. Протягом усього 2015 року вартість українських компаній продовжувала падати через негативні очікування інвесторів та макроекономічну дестабілізацію країни.

Розглянемо чотири класичні показники: EBITDA, чистий прибуток, коефіцієнт боргового навантаження та маржу прибутку (прибутковість). У випадку з першими двома важливо не стільки звертати увагу на його конкретне значення, скільки на динаміку показника, оскільки він залежить, у першу чергу, від розміру компанії. У випадку з коефіцієнтом боргового навантаження та маржею прибутку (прибутковістю), середні значення по сегменту мають слугувати опорними пунктами. Порівнявши ці значення з показниками конкретної компанії, можна зробити висновки, чи не є її боргове навантаження завеликим, а прибутковість занизькою.

Статистичні параметри показника EBITDA 12 найбільших публічних агрохолдингів України у 2014-2016 рр., млн дол. США

Рік 2015 2016 2017
Середнє значення 90,84 77,31 84,07
Станд. відхилення 160,28 115,33 138,16
Мінімальне -69,47 1,48 6,54
25% 10,77 5,52 9,88
50% (медіана) 21,6 21,93 12,53
75% 84,27 84,23 65,43
Максимальне 458,57 346,35 411,28

Джерело: власні розрахунки УКАБ

EBITDA дорівнює прибутку компанії до вирахування витрат за відсотками по кредитах, сплати податків, а також амортизаційних відрахувань. Хоча EBITDA й є дуже поширеним показником, проте про фінансове «здоров’я» конкретної компанії може сказати мало. Але позитивна динаміка середнього значення цього показника у сегменті публічних агрохолдингів може свідчити про економічне покращення. Позитивним також є факт збільшення мінімального значення показника. Найменша EBITDA серед публічних компаній у 2017 році дорівнювала 6,54 млн дол. США (у 2015 році мінімальне значення було 69,47 млн дол. США). У той же час зменшення медіани та 3-го квантилю (75%) свідчить про те, що збільшення EBITDA відбулося в першу чергу серед найбільших компаній. Наприклад, 50% проаналізованих публічних агрохолдингів (6 компаній) мали EBITDA не більше 12,53 млн дол. США.

Статистичні параметри показника «чистий прибуток» 12 найбільших публічних агрохолдингів України, 2014-2016 рр.

Рік 2015 2016 2017
Середнє значення -17,06 27,69 42,06
Станд. відхилення 84,23 75,14 80,09
Мінімальне -158,39 -59,55 -15,82
25% -63,01 -7,29 -1,53
50% (медіана) -5,27 12,95 7,46
75% 14,51 36,04 35,7
Максимальне 171,39 226,84 230

Джерело: власні розрахунки УКАБ 

Чистий прибуток — операційний прибуток після вирахування відсотків за зобов’язаннями перед кредиторами та податку на прибуток. Схожу динаміку, як у випадку з EBITDA, можна спостерігати, якщо взяти до уваги чистий прибуток сегменту публічних агрохолдингів.

Статистичні параметри показника «боргове навантаження» 12 найбільших публічних агрохолдингів України, 2014-2016 рр.

Рік 2015 2016 2017
Середнє значення 0,50 0,36 0,35
Станд. відхилення 0,30 0,24 0,23
Мінімальне 0,06 0,02 0,00
25% 0,34 0,14 0,21
50% (медіана) 0,46 0,38 0,31
75% 0,59 0,53 0,47
Максимальне 1,10 0,77 0,79

Джерело: власні розрахунки УКАБ 

Покращення показнику боргового навантаження – сукупний борг, поділений на сукупні активи компанії — є гарним знаком поліпшення фінансового стану публічних компаній. Крім того, що зменшилось середнє значення боргового навантаження до 35%, також зменшилось стандартне відхилення від середнього значення. Це говорить про те, що покращити ситуацію вдалося не тільки якійсь одній, але переважній більшості компаній в сегменті.

Статистичні параметри показника «маржа прибутку» 12 найбільших публічних агрохолдингів України, 2014-2016 рр.

Рік 2015 2016 2017
Середнє значення -0,18 0,04 0,07
Станд. відхилення 0,46 0,31 0,14
Мінімальне -1,33 -0,63 -0,24
25% -0,27 -0,07 0,01
50% (медіана) -0,12 0,14 0,12
75% 0,08 0,19 0,17
Максимальне 0,42 0,56 0,23

Джерело: власні розрахунки УКАБ

Маржа прибутку або прибутковість дорівнює чистому прибутку, поділеному на валовий дохід компанії. Просто кажучи — це частка доходу, яка залишається в компанії. Середня прибутковість у сегменті зросла у 2017 році до 7%. Середня прибутковість є більш показовою у порівнянні з такими показниками, як EBITDA чи чистий прибуток, адже не залежить від розміру компанії. Прибутковість компанії може слугувати одним з головних індикаторів якості її менеджменту.

Звичайно, окремі компанії все ще перебувають у скрутному становищі, намагаючись подолати наслідки кризи 2014 року. Публічні компанії за своєю природою є найбільш відкритими та чутливими до змін у бізнес-середовищі.

Новітні позитивні тенденції фінансових показників у сегменті публічних агрохолдингів свідчать про три важливі тренди. Відбувається покращення макроекономічної та політичної ситуації в Україні загалом. Поступово відновлюється довіра міжнародних інвесторів до українського агросектору. Українські топ-менеджери в агросекторі засвідчили своє ефективне вміння адаптуватися та працювати на результат у кризових умовах.

Спеціально для AgroPortal.ua
 • БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА
 • Agroresurs
 • AMAKO
 • Лімагрейн
 • Zeppelin
 • Amazone
 • LNZ Group
 • Agricom Group
 • horsch
 • uahk
 • Сygnet
 • Syngenta
 • Agco
 • Agroregion
 • Eridon
 • MHP
 • Maschionet
 • Maisadour
 • Козятинський м’ясокомбінат
 • DuPont Pioneer
 • Вінницька аграрно-промислова група
 • Agroscop
 • Agrimatco
 • NCH Advisors
 • Continental farmers Group
 • credit agricole
 • claas
 • john deer
Вітаємо! Ви підписались на новини порталу Ukab